Retningslinjer for verkstedet:

For at vi i felleskap skal kunne behandle hvert enkelt servicebesøk så effektivt som mulig, ber vi om at følgende retningslinjer respekteres når biler fra ALD Automotive AS er inne til service og vedlikehold på deres verksted.


Verkstedmateriell kan dekkes inntil 5 % av arbeidskostnadene, maksimalt kr 600,-. Kildesortering og fakturagebyr dekkes ikke.

Ruteskift og skifte av dekk.
Verkstedet skal ikke skifte rute på bilen dersom denne er skadet. Det skal i hht. til internasjonal avtale gjøres av ALD sin glassleverandør, Hurtigruta Carglass. Kunden skal henvises til dem.

Dette gjelder også dekk, som skal leveres av ALD sine dekkleverandører, AutoGrip, DekkPartner, Dekkmann, Vianor eller First Stop.

Enhver tilsetning i diesel/bensin/olje dekkes ikke av ALD.

I de fall hvor bilen har mulighet for reparasjonsdekning i forbindelse med kulans eller utvidet garanti benyttes dette i første rekke. Evt. delingsmodell kan etter avtale aksepteres.

Er bilen inne på service/vedlikehold og nærmer seg garantiutløp bes bilen kontrollert og eventuelt reparert i henhold til de feil som oppdages under fabrikks- og/eller importørgaranti.

Bremsevæske skift. Utføres tidligst ved 3 år eller 60.000 km avhengig av hva som først inntreffer. Dersom bremsene er slitte før 40.000 km må årsaken diskuteres med ALD.

Har kunden selv påført skade/ødelagt komponenter (unormal slitasje) bes dette notert på faktura ettersom dette skal viderefaktureres kunde fra ALD. Må noteres på egen spesifisert fakturalinje.

Det gis 30 dagers kreditt-tid på alle fakturaer, slik at ALD har tid til etterkontroll og betaling på forfall.

Arbeidsordren skal signeres av kunde når bil hentes slik at kostnad og omfang av arbeidet bekreftes av kunde. Original av denne skal vedlegges faktura.

Alle jobber over 3000,- skal forhåndsgodkjennes av ALD, teknisk avdeling,
via e-mail: aldkostkontroll.no@aldautomotive.com eller tlf.: 67 10 87 00.

Ring oss
+47 67 10 87 00