Reparasjon i stedet for utskifting av ruter

ALD oppfordrer sine bilbrukere å ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere så snart en glasskade oppstår. Dette fordi vi jobber med kostnadskontroll og kostnadsreduksjoner for våre kunder og dermed vil ha reparert flest mulig ruter. 

Hurtigruta Carglass     tlf. 09500

Riis Bilglass                 tlf. 09009

Steinspruten Bilglass  tlf. 08810


Fakturering
Faktura sendes forsikringsselskapet til den aktuelle bilen. Faktura på egenandel og moms faktureres ALD.

Ring oss
+47 67 10 87 00