produkter

Leaser du bil gjennom oss har du flere tilleggsprodukter å velge blant som garanterer mobilitet.

Rådgivning
Du kjører og har fokus på din virksomhet - vi gjør resten
Valg av bil
Den rette bilen for deg. Vi veileder deg på veien.
Service og vedlikehold
Med ALD Automotive er du garantert at alle kostnader vedrørende service/vedlikehold og reparasjon er inkludert.
ALD privatleasing
Privat leasing er langtidsleie av bil for privatpersoner.
Dekk og dekkhotell
Vi gir råd angående dekkvalg og har gode samarbeidsavtaler med dekkhotell.
Nyttekjøretøy - det nye kontoret
Vi finner varebilen til deg.
ALD veihjelp
Med ALD veihjelp reiser du trygt - døgnet rundt.
Korttidsleie
Vi er din fleksible partner
Forsikring
ALD Automotive tilbyr en gunstig bilforsikring som enkelt integreres i din billøsning.
Drivstoffkort
Administrasjon og fakturering via ALD
Bomring
ALD Automotive tilbyr en rasjonell og effektiv behandling av bombrikker.
EasyPark
Spar tid og penger med mobilbetalt parkering
ALD Autolog
Dekker behov for effektiv og enkel dokumentasjon av bilparken.
E-faktura
ALD E-faktura gir besparelser
Innlevering av bil
ALD innlevering - enkelt og fleksibelt
Ring oss
+47 67 10 87 00