Drivstoffkort

Administrasjon av drifstoff, kort og fakturering via ALD

ALD har avtaler med Statoil, Shell, Esso og YX/Uno X. Sjåfører av ALD får drivstoffkort som følger med bilen.
Disse kortene kan brukes til å kjøpe drivstoff og andre driftsrelaterte produkter fra alle partnerstasjoner.

Produkter og andre tjenester som anskaffes faktureres i slutten av hver måned. En detaljert oversikt viser deg
hvor, når og hvor mye har blitt konsumert for hvert kjøretøy.

Du kan også når som helst logge deg på via vår online side og ta ut drivstoffrapport. 

Ring oss
+47 67 10 87 00