Ecofleet – Elektronisk kjøredokumentasjon

Behovet for effektiv og enkel dokumentasjon i bruk av firmaets bilpark blir viktigere og viktigere. Våre kunder opplever at dette lett kan løses med ALD Ecofleet

Med ALD Ecofleet får du full dokumentasjon over bruken på din bilpark

  • Dokumenterer hvem som bruker bilene og hvor de kjøres 
  • Bookingmodul for enkel og automatisk booking av flåtebiler - Muliggjør optimering av antall biler, viser en oversikt over utnyttelsesgraden til hver bil.
  • Håndterer regnskapet over privat bruk – Skill enkelt mellom privat- og bedriftskjøring via en MobilApp eller en fjernkontroll.
  • Automatisk varsel hvis bilen brukes utenfor arbeidstid - Definer selv arbeidstid for bilene.
  • Ecofleet er lett å installere og bruke i hverdagen – Ingen montering, enheten settes rett i bilen OBD/diagnose port.
  • Med Ecofleet får du ruteoptimalisering - Den er tidseffektiv ved at den kan regne ut hvilken rute som er raskest.
  • Dokumenterer ankomst- og oppholdstider - Så man vet at sjåføren kommer til tiden og har et faktura grunnlag, som sikrer korrekt fakturering.

Ecofleet benyttes av både små, mellomstore og store selskaper. Ecofleet er et innovativt softwareselskap med hovedsete i Norden og de Baltiske land. Er et ledende selskap i Europa som utvikler og markedsfører automatiserte løsninger for kjørebok, sporing og flåtestyring.

Ring oss
+47 67 10 87 00