Rådgivning

Du trenger det, vi har svaret. De beste rådene for din bedrift.

ALD Automotive er en helt uavhengig leverandør som setter dine behov i fokus. Vi starter med å avdekke dine behov i detalj før vi informere deg om de ulike alternativene for flåten din. Dette er noe vi ønsker å anvende nok tid til. 

Vi er først og fremst bilfolk og kan derfor gi konkrete og gode råd om hvilke tiltak som kan være fornuftige for nettopp din virksomhet og din flåtestørrelse. Ved at vi har kunder i ulike bransjer og segmenter, kan vi trekke paralleller som kan være nyttige også for deg.  

Vi gir deg:

  • Fleet analyse / TCO-analyse: Hensikten, utnyttelsesgrad, grad av motorisering og beslag av eksisterende biler i bilparken blir analysert og vurdert.
  • Bilpolitikk og reglement: Før ALD Automotive foreslår en løsningsmodell foretar vi en analyse av dagens situasjon og bilflåte. På den måten kan vi sammen sette opp en plan og målsettinger for utvikling på bakgrunn av velbegrunnet TCO-analyse. 
  • ALD bluefleet: Gjennomføringen av en veldefinert bilpolitikk fra ALD Automotive hvor vi fokuserer på økonomi, miljø og trafikksikkerhet parallelt.
  • Key Account Manager: Egen kontaktperson tilgjengelig for ditt selskap.

Vi fastsetter i fellesskap:

• Prinsipper og regler som danner grunnlaget for et fremtidig regelverk. 
• Kvalitative og kvantitative mål. 
• Den mest effektive ordningen som kan iverksettes for virksomheten.

Vi tilbyr å administrere og utarbeide din bilpolitikk. Dette har vi lang erfaring med, og vi har samarbeidet med selskaper i mange bransjer som har gitt oss god innsikt. Gjennom å utarbeide et skikkelig regelverk bedrer du totaløkonomien for din virksomhet. Bilkostnader er ofte betydelige, og gjennom et enkelt og oversiktlig regelverk oppnår du bedre kontroll og økt forutsigbarhet av kostnadene. 

 

Ring oss
+47 67 10 87 00