Operasjonell leasing

Bedre konkurransekraft gjennom smart bilhold

Velger du ALD Automotive som din leasingpartner får du en komplett og trygg bilpartner.

ALD Automotive er en partner som har spesialtilpassede produkter, god oppfølging og forutsigbare kostnader. Vi sørger for at du ikke får noen ubehagelige overraskelser underveis, men full åpenhet. Betryggende for økonomisjefen og selskapet, men også for brukerne som får én bilpartner å forholde seg til i det daglige.

Du kjører og har fokus på din virksomhet - vi gjør resten

Når du lar ALD Automotive ta seg av administrasjonen av bilparken, letter du din egen hverdag. Du får tid og overskudd til å sette fokus på egen primærvirksomhet og outsourcer funksjoner som normalt bare trekker ressurser i egen virksomhet.

Vi tilbyr våre kunder en risikofri løsning – både operasjonelt og økonomisk. At vi samtidig er konkurransedyktige på betingelser er mulig fordi vi hele tiden arbeider for at dine kostnader ikke skal komme ut av kontroll. Gjør de det, er det nemlig vi som taper på det. Dette kaller vi partnerskap i praksis!

Partnerskapet med kundene og deres tilfredshet er selve grunnlaget for våre produkter og tjenester. Arbeidsfordelingen er klar: Du får overblikk og kontroll - vi tar oss av den daglige administrasjonen og alle praktiske detaljer. Dag for dag, bil for bil, kilometer for kilometer. 

Sammen skaper vi en individuell bilpolitikk

Når du velger ALD Automotive som leasingpartner tar vi oss av hele bilpolitikken i din virksomhet. Bilpolitikken er utgangspunktet for en optimal, totaløkonomisk håndtering av bilflåten og vi fastlegger den etter deres forventninger og krav, kombinert med vår rådgivning. Holdingene og prinsippene som er bærende for bilpolitikken gir deg faste og velfungernede rammer om betingelsene for din bilflåte - både når det gjelder økonomi og miljø.

Vår hjelp og våre råd skal sikre deg en optimal løsning som igjen vil gi god totaløkonomi for din virksomhet.

 

 

Ring oss
+47 67 10 87 00