Dekkinformasjon

Sesongskifte av dekk:

Sjåføren er til en hver tid ansvarlig for å kjøre med godkjente dekk og dekk som er egnet for årstiden.

Dersom en ALD-bilbruker kommer for sesongskifte av dekk, kan dette utføres uten forhåndsgodkjenning av kostnaden.
Man forholder seg til avtalefestede priser.
 
Denne kostnaden vil i de aller fleste tilfeller bli viderefakturert til kunde.
 

Dekkhotell:

Dersom du er leverandør av dekkhotell via ALD til den aktuelle bilbruker, utføres de jobber som denne avtalen inkluderer uten forhåndsgodkjenning.
Dersom det er nødvendig med utskiftninger av dekk eller det vil påløpe andre kostnader som ikke er inkludert i avtalen, må kostnaden forhåndsgodkjennes.
 

Utskifting av slitte dekk:

Dersom ett eller flere dekk er slitt, skal disse kun byttes av ALD sine samarbeidende dekk-kjeder.
Disse er Starco, DekkPartner, Dekkmann, Vianor og First Stop.
 
ALD vil godkjenne utskifting av dekk dersom mønsterdybden er under 2,6 millimeter på sommerdekk og 4 millimeter på vinterdekk.
Dette må dokumenteres og dekk skal ikke byttes for tidlig.
Mønsterdybden på dekk som skiftes skal settes inn i faktura. ALD vil med ulik frekvens foreta stikkprøve-kontroll.
 
Dersom dekk er unormalt slitte og det kan skyldes sjåførens kjøremåte eller en teknisk feil på bilen, må dette informeres om til ALD som kan følge dette opp videre.

 

Last ned Leverandørrekvisisjon

Ring oss
+47 67 10 87 00