Glassleverandør

Reparasjon i stedet for utskifting av ruter

ALD oppfordrer sine bilbrukere å ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere så snart en glasskade oppstår. Dette fordi vi jobber med kostnadskontroll og kostnadsreduksjoner for våre kunder og dermed vil ha reparert flest mulig ruter. 

Riis Bilglass                  Tlf  09009

Hurtigruta Carglass     Tlf  09500

 

Fakturering
Faktura sendes forsikringsselskapet til den aktuelle bilen. Faktura på egenandel og moms faktureres ALD.