Artikler og tips

12des

Årsavgiften legges om fra 2018

Årsavgiften legges om fra 2018

Hva betyr dette for deg?

• Årsavgiften endrer navn til Trafikkforsikringsavgift og vil ikke lenger bli belastet leasingselskapet, som eier bilen.
• Avgiften vil kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.
• Avgiften betales sammen med ansvarsforsikringen for kjøretøyet, og du betaler avgift pr dag du har ansvarsforsikring. Ved avtalegiro, husk å evt øke betalingsgrensen i nettbanken.
• For kunder som har forsikring gjennom oss betyr endringen at dere vil få trafikkforsikringsavgiften sammen med forsikringspremien på fakturaen du mottar fra oss.
• Dersom du har forsikring gjennom oss og har årsavgift inkludert i avtalen vil ikke endringen medføre forandring på månedsprisen.
• Dersom du har forsikring gjennom oss og ikke har årsavgift inkludert vil månedsprisen øke tilsvarende prisen på årsavgift.
• For deg som ikke har vår forsikring, men årsavgift inkludert så vil månedsprisen reduseres med tilsvarende pris som årsavgiften koster og du vil motta faktura på trafikkforsikringsavgiften fra ditt forsikringsselskap.
• Det vil ikke påløpe mva. på trafikkforsikringsavgiften.

Dersom du ikke betaler forsikringen vil kjøretøyet være uforsikret. Vær obs på at myndighetene fra 2018 vil innføre et gebyr pr. dag kjøretøyet er uforsikret. Dette gebyret vil bli krevd inn av den part som bilen er registrert på og ditt tilfelle er dette oss. For å unngå gebyr er det leietakers plikt å sørge for å ha gyldig forsikring på kjøretøyet. Gebyr som påløper oss som eier av kjøretøyet vil bli viderefakturert leietaker grunnet manglende forsikring. Leietaker er pliktig å sørge for at kjøretøyet er forsikret så lenge leiekontrakten løper. Gebyret vil bli krevd inn av Trafikkforsikringsforeningen, les mer på www.tff.no/uforsikret

Ta gjerne kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Telefon: 67 10 87 00