Artikler og tips

04okt

Har du hørt om uttrykket: "ghost cars"?

Har du hørt om uttrykket: "ghost cars"?

De fleste nye biler på markedet i dag har en auto-funksjon på lysene, som kort fortalt gjør at bilen automatisk tenner lysene når det blir mørkt nok. Dette kan være når man kjører inn i en tunnel, et parkeringshus, eller når kvelden kommer. Når det blir lyst igjen, så skrus de fleste lysene automatisk av igjen. Det vil da kun være såkalte daytime running lights (DRL) som lyser på bilen, og de er plassert foran på bilen.

På disse bilene har lysbryteren gjerne valgene "0", "Auto", "Parklys" og "På". Det mange ofte ikke er klar over, er at når lysbryteren står i "0" så kjører man på de fleste biler uten lys bak. Dette kan skape farlige situasjoner fordi man nærmest blir "usynlig" for de som kommer bak når det blir mørkt nok, og uttrykket "ghost cars" brukes typisk i slike tilfeller.

Tips: Sørg for at lysbryteren står i posisjon "Auto" – da ordner bilen dette automatisk, og man slipper å tenke mer på det, og i verste fall bli bøtelagt.