Nyheter

28nov
2022

ALDs oppkjøp av LeasePlan fullføres

ALDs oppkjøp av LeasePlan fullføres

ALD har innhentet alle forventede fusjonskontroll-godkjenninger som betinger fullføringen av oppkjøpet av LeasePlan. Den siste godkjenningen ble innhentet fra EU-kommisjonen 25. november 2022.

Kommisjonens godkjenning er betinget av avhendelse av datterselskapene i ALD, som driver fullservice-leasing og flåtestyringsvirksomhet i Portugal, Irland og Norge, med unntak i sistnevnte land, av NF Fleet Norge, et selskap som eies i fellesskap av ALD og Nordea.

Godkjenningen er også betinget av avhendelse av LeasePlan i Tsjekkia, Finland og Luxembourg.