Presse

ALD er Europas største aktør innenfor operasjonell leasing av firmabiler og fleet management.

Vi bidrar gjerne med vår kunnskap dersom du skulle ha bruk for noen faglige råd innenfor vår verden.

Ta kontakt med vår Communication Manager, Benedicte Larodd på epost: benedicte.larodd@aldautomotive.com

 

ALD i pressen:

E24 - http://bit.ly/elbilboom

God Morgen Norge - https://bit.ly/36S3LxV 

E24 - https://bit.ly/2udrnQc