Presse

ALD er en av de større bedriftene i Norge og resten av verden innenfor operasjonell leasing av firmabiler, samt fleet management.

Vi bidrar gjerne med vår kunnskap dersom du skulle ha bruk for noen faglige råd innenfor vår verden.

Kontakt Benedicte Larodd, Communication Manager, på telefon: 417 622 95 eller benedicte.larodd@aldautomotive.com

 

Eksempler på ALD i pressen:

E24 - http://bit.ly/elbilboom

Ring oss
+47 67 10 87 00