Bli en del av vårt team

ALD Automotive er under konstant vekst og det oppstår derfor nye arbeidsmuligheter i vår organisasjon fra tid til annen. Her ser du til enhver tid våre ledige stillinger.

Alle ledige stillinger i ALD Automotive Norge legges også ut FINN.no. Er det en stilling du synes er interessant hører vi gjerne i fra deg.

 

2020-01-11 Compliance & Legal Coordinator

Vi ønsker å styrke vår Compliance avdeling og søker etter mer juridisk kompetanse. Stillingen vil ha en helt sentral rolle i firmaet ettersom avdelingen har ansvaret for å kvalitetssjekke alt av prosesser, dokumenter og systemer i selskapet. Det jobbes hele tiden for forbedring av virksomhetens effektivitet og redusering av risiko, så her får du en viktig rolle. Den rette kandidaten har en sterk vilje til å lære, er strukturert og har en presis fremtoning.

Stillingen vil gi verdifull kjennskap til alle prosesser i selskapet, alt fra finansiering av leasingbiler til videresalg av biler.

Les mer