ALD SMART – ELEKTRONISK KJØREBOK

Behovet for effektiv og enkel dokumentasjon i bruk av firmaets bilpark blir viktigere og viktigere. Våre kunder opplever at dette lett kan løses med ALD Smart

ALD Smart - den komplette løsningen for å administrere din bedriftsbilpark på en kostnadseffektiv og enkel måte  

 

  • Dokumenterer hvem som bruker bilene, og hvor de kjøres.
  • Reduserer bedriftens kostnader ved bilhold med egen modul for innrapportering og oppfølging av alle typer bilskader. Systemadministrator definerer hvilke punkter som skal kontrolleres og når dette skal utføres av den enkelte bilbruker. Med andre ord -full oversikt over bilparken uten visuell kontroll.
  • App-basert løsning som er bygget på en intuitiv måte med flere ulike brukernivå. Selvfølgelig tilgjengelig på flere språk.
  • Elektronisk kjørebok dekker alle krav til automatisk føring av firmabilbruk. Systemet er basert på bruk av en app hvor bilbruker registerer sine turer - enten privat- eller bedriftskjøring.
  • Enkelt å ta ut rapporter på utnyttelsesgrad av bilparken, noe som gir et godt beslutningsgrunnlag for dimensjonering og valg av riktig type biler.
  • Miljørapporter basert på innhentet reel informasjon.
  • Holder orden på, og sørger for automatisert innkalling til intervallservice, hjulskift og periodisk kjøretøykontroll av selskapets bilflåte - alt uten at personell selv bruker tid på dette.