Drivstoffkort

Administrasjon av drivstoffkort og fakturering via ALD

ALD har avtaler med Circle K, Shell, Esso og YX. Sjåfører av ALD får drivstoffkort utlevert sammen med ny bil og kortene kan brukes til å kjøpe drivstoff og andre driftsrelaterte produkter fra alle våre partnerstasjoner.

Produkter og andre tjenester som anskaffes faktureres i slutten av hver måned. En detaljert oversikt viser deg hvor, når og hvor mye som er blitt konsumert for hvert kjøretøy.

Du kan også når som helst logge deg på vår kundeportal og ta ut drivstoffrapport per bil.