e-Faktura

ALD E-Faktura gir besparelser!

Få dine fakturaer tilsendt elektronisk og oppnå kostnadsfordeler.

Behandlingskostnadene knyttet til inngående faktura er høye, noen beregninger viser tall på
mellom 300-800 kroner per faktura. Denne kostnaden kan dere redusere ved å gå over til e-faktura
og lese fakturaen direkte inn i godkjennings- eller regnskapssystemet.
I tillegg til miljøgevinsten gir e-faktura fra ALD Automotive din bedrift mulighet til store besparelser
i håndteringen av inngående faktura.

De potensielle besparelsene ved e-faktura er mange:

  • Ingen kostnader til mottak, åpning og sortering 
  • Ingen fakturagebyr 
  • Ingen manuell registrering av fakturainformasjon 
  • Mindre manuell behandling gir færre feil 
  • Umiddelbar matching og godkjenning mot ordre og bekreftelse 
  • Raskere behandlingstid gir lavere personalkostnader 
  • Raskere behandlingstid gir mulighet for bedre utnyttelse av rabattavtaler 
  • Oppfyller krav fra kunder og samarbeidspartnere
Ring oss
+47 67 10 87 00