Elektronisk fakturering

Få dine fakturaer tilsendt elektronisk og oppnå kostnadsfordeler.

Behandlingskostnadene knyttet til inngående faktura er høye, noen beregninger viser tall på mellom 300-800 kroner per faktura. Denne kostnaden kan dere redusere ved å gå over til elektronisk faktura og lese fakturaen direkte inn i godkjennings- eller regnskapssystemet. I tillegg til miljøgevinsten gir elektronisk faktura fra ALD Automotive din bedrift mulighet til store besparelser i håndteringen av inngående faktura.

 

De potensielle besparelsene ved elektronisk faktura er mange:

  • Ingen kostnader til mottak, åpning og sortering 
  • Ingen manuell registrering av fakturainformasjon 
  • Mindre manuell behandling gir færre feil 
  • Umiddelbar matching og godkjenning mot ordre og bekreftelse 
  • Raskere behandlingstid gir lavere personalkostnader 
  • Raskere behandlingstid gir mulighet for bedre utnyttelse av rabattavtaler 
  • Oppfyller krav fra kunder og samarbeidspartnere