Service og vedlikehold

Service, vedlikehold og reparasjoner

Med ALD Automotive er du alltid garantert at alle kostnader vedrørende service og vedlikehold vil bli håndtert av oss. Alle kostander i forbindelse service og normalt vedlikehold er inkludert i leien slik at ditt selskap ikke har noen risiko vedrørende servicekostander.

 

Prioritet på verksted

Ved ordinære servicebesøk eller ved eventuell bilskade kan du benytte ALD Automotives leverandører. De sikrer rask, effektiv og god håndtering som igjen gir store tidsbesparelser.