Service og vedlikehold

Service, vedlikehold og reparasjoner

Med ALD Automotive er du alltid garantert at alle kostnader vedrørende service og vedlikehold er inkludert. I tilegg har vi for din sikkerhets skyld lagt inn reparasjoner som følge av normal slitasje. Det innebærer at ditt selskap ikke har noen risiko vedrørende servicekostnader.

Prioritet på verksted

Ved ordinære servicebesøk eller ved eventuell bilskade kan du benytte ALD Automotives leverandører. De sikrer rask, effektiv og god håndtering som igjen gir store tidsbesparelser.

 

Ring oss
+47 67 10 87 00